ราคาเช่า อุปกรณ์หนังกลางแปลงยุคใหม่ & ชุดขนาดเล็ก, ชุดขนาดกลาง, ชุดขนาดใหญ่

ชุดขนาดเล็ก

จอขนาด 4 x 3 เมตร + เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ + เครื่องเสียง + เครื่องเล่น แผ่น DVD + Notebook  [ แผ่น DVD + USB + HDD External ลูกค้าต้องจัดหามาเอง ]

ราคาชุดกลางละ 4,500 บ./คืน

 ( 18.00 – 24.00 น.)
ราคายังไม่รวม VAT!!

ชุดขนาดใหญ่

จอขนาด 8 x 4.5 เมตร + เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ + เครื่องเสียง + เครื่องเล่น แผ่น DVD + Notebook [ แผ่น DVD + USB + HDD External ลูกค้าต้องจัดหามาเอง ]

ราคาชุดกลางละ 10,000 บ./คืน

 ( 18.00 – 24.00 น.)
ราคายังไม่รวม VAT!!