จอเป่าลม ( Inflatable screen ) ฉายหน้า-ฉายหลัง

จอเป่าลม( Inflatable screen ) : จอขนาด 9 X 5 เมตร !!!

– ราคาขาย 99,000 บาท
– ราคาเช่า 7,000 บาท/วัน
( ราคายังไม่รวม VAT )

จอเป่าลม( Inflatable screen ) : จอขนาด 7 X 4 เมตร !!!

–  ราคาขาย 69,000 บาท
–  ราคาเช่า 6,000 บาท/วัน
( ราคายังไม่รวม VAT )

จอเป่าลม( Inflatable screen ) : จอขนาด 5 X 3 เมตร !!!

–  ราคาขาย 59,000 บาท
–  ราคาเช่า 5,000 บาท/วัน
( ราคายังไม่รวม VAT )

ขั้นตอนติดตั้งจอเป่าลม

ตัวอย่าง งานที่ผ่านมาขาย และให้เช่า