จอตาไก่ (ฉายหน้า - ฉายหลัง)

ขนาด 100″(2 x 1.5 เมตร)

ขนาด 120″(2.4 x 1.8 เมตร)

ขนาด 150″(3 x 2.25 เมตร)

ขนาด 200″(4 x 3 เมตร)

ขนาด 300″(6 x 4.5 เมตร)

ขนาด 400″(8 x 4.5 เมตร)

Wide screen

ราคา 1,500 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 2,500 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 3,000 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 3,500 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา XX,000 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา XX,XXX บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 9,000 บาท./ไม่รวม Vat