ผลิตจอตามสั่ง (ฉายหน้า - ฉายหลัง)

  • ขนาด 100″(2×1.5 เมตร)
  • ขนาด 120″(2.4 x 1.8 เมตร)
  • ขนาด 150″(3.2×2.45 เมตร)
  • ขนาด 200″(4×3 เมตร)
  • ขนาด 300″(6×4.5 เมตร)
  • ขนาด 100″(1.83×2.44 เมตร) Wide screen

ราคา 9,000 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 15,000 บาท./ไม่รวม Vat

ราคา 25,000 บาท. /ไม่รวม Vat

ราคา 29,900 บาท. /ไม่รวม Vat

ราคา 59,000 บาท. /ไม่รวม Vat

ราคา 9,000 บาท. /ไม่รวม Vat

หมายเหตุ รับทำตามต้องการ