เนื้อจอรับภาพ - projector screen (ฉายหน้า)

 • ขนาด 100″(2×1.5เมตร)
 • ขนาด 120″(2.4 x 1.8 เมตร)
 • ขนาด 150″(3.0×2.25เมตร)
 • ขนาด 200″(4×3เมตร)
 • ขนาด 300″(6×4.5เมตร)

ราคาตารางเมตรละ 1,XXX บาท
**ราคานี้ยังไม่รวม VAT**

เนื้อจอรับภาพ - projector screen (ฉายหลัง)

 • ขนาด 100″(2×1.5เมตร)
 • ขนาด 120″(2.4 x 1.8 เมตร)
 • ขนาด 150″(3.0×2.25เมตร)
 • ขนาด 200″(4×3เมตร)
 • ขนาด 300″(6×4.5เมตร)

ราคาตารางเมตรละ 1,XXX บาท
**ราคานี้ยังไม่รวม VAT**

เนื้อจอรับภาพ (ฉายหน้าเนื้อไทย)

 • ขนาด 100″(2×1.5เมตร)
 • ขนาด 120″(2.4 x 1.8 เมตร)
 • ขนาด 150″(3.0×2.25เมตร)
 • ขนาด 200″(4×3เมตร)
 • ขนาด 300″(6×4.5เมตร)

ราคาตารางเมตรละ 350 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวม VAT**

เนื้อจอขายส่ง ฉายหน้า-ฉายหลัง - projector screen

 • 1 ม้วน หน้ากว้าง 3.2 เมตร ยาว 100 เมตร
 • 1 ม้วน หน้ากว้าง 3.2 เมตร ยาว 100 เมตร

ราคา 200,000 บ./ม้วน
**ราคานี้ยังไม่รวม VAT**