ให้เช่าโปรเจคเตอร์ LCD

- ขนาด 3000 ANSI lumens
ราคา 500 บาท.
- ขนาด 4000 ANSI lumens
ราคา 3,000 บาท.
- ขนาด 5000 ANSI lumens
ราคา 4,000 บาท.
- ขนาด 6200 ANSI lumens
ราคา 5,000 บาท.
- ขนาด 8000 ANSI lumens
ราคา 8,000 บาท.
- ขนาด 10000 ANSI lumens
ราคา 15,000 บาท.
- ขนาด 15000 ANSI lumens
ราคา 20,000 บาท.

ให้เช่าจอรับภาพ (ฉายหน้า-ฉายหลัง)

จอรับภาพ (ฉายหน้า)
 
- ขนาด 100"(1.8 x 1.8 เมตร)
ราคา 500 บาท.
- ขนาด 120"(2 x 1.8 เมตร)
ราคา 600 บาท.
- ขนาด 150"(3 x 2.25 เมตร)
ราคา 800 บาท.
- ขนาด 200"(4 x 3 เมตร)
ราคา1,000 บาท.
- ขนาด 300"(6x4.5 เมตร)
 - ขนาด 400"(8x4.5 เมตร)
ราคา 3,000 บาท.
 ราคา X,xxx บาท.
จอรับภาพ (ฉายหลัง)
 
- ขนาด 100"(1.8 x 1.8 เมตร)
ราคา 500 บาท.
- ขนาด 150"(2 x 2.25 เมตร)
ราคา 800 บาท.
- ขนาด 200"(3 x 4 เมตร)
ราคา 1,000 บาท.
- ขนาด 300"(6 x 4.5 เมตร)
ราคา 3,000 บาท.

ให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วง Camera Switcher Visualize Notebook

กล้องตัวใหญ่                
ราคา 4,000 บาท.
กล้องตัวเล็ก                  
ราคา 2,000 บาท.
Visualizer                    
ราคา 2,000 บาท.
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         
ราคา 800 บาท.
switcher krammer รุ่น VP728      
ราคา 2,000 บาท.
kramer 4x4 vga matrix switcher manual       
ราคา 2,000 บาท.
switcher NEXIS HDMI 4X1 Seamless 
ราคา 2,000 บาท.

ให้เช่าจอ LED (Indoor Outdoor)

- ขนาด P3.91 สำหรับ Indoor
ราคา โทร 02-7297140, 089-1330550 
- ขนาด  P4.81 สำหรับ Outdoor
ราคา โทร 02-7297140, 089-1330550 

ให้เช่าTV LCD & LED

- TV LED 55"
ราคา 3,500 บาท.
- TV LCD 50"
ราคา 3,000 บาท.
- TV LCD 42"
ราคา 1,500 บาท.
- TV LCD 32"
ราคา 1,000 บาท.
- TV LCD 29"
ราคา 500 บาท.

ให้เช่าชุดหนังกลางแปลงขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ่

- ขนาด 100(2 x 1.5 เมตร)                 
ราคา 1,500 บาท.
- ขนาด 120(2.4 x 1.8 เมตร)                
ราคา 2,500 บาท.
- ขนาด 150(3 x 2.25 เมตร)                
ราคา 3,000 บาท.
- ขนาด 200(4 x 3 เมตร)                     
ราคา 3,500 บาท.
- ขนาด 300(6 x 4.5 เมตร)                   
ราคา 5,000 บาท.
- ขนาด 400(8x4.5 เมตร)                    
ราคา xx,xxx บาท.
- ขนาด 400(8x4.5 เมตร) จอเป่าลม   
ราคา xx,xxx บาท.

ให้เช่าเครื่องเสียงขนาดเล็ก

- เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 (ต่อวัน)             
ราคา 3,000 บาท. (มีคนคุม)
- เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 4 ไมค์ 2 (ต่อวัน)             
ราคา 4,000 บาท. (มีคนคุม)
- เครื่องเสียง 1 ชุด ลำโพง 2 ไมค์ 2 (5-10 วัน) 
ราคา 1,500 บาท. ไม่มีคนคุม

หมายเหตุ ราคายังไม่รวม VAT