จอ Fix Frame ผลิตตามสั่งพร้อมติดตั้ง

– ขนาดจอ Fix Frame 100 นิ้ว
– ขนาดจอ Fix Frame 120 นิ้ว
– ขนาดจอ Fix Frame 150 นิ้ว
– ขนาดจอ Fix Frame 200 นิ้ว
– ขนาดจอ Fix Frame 300 นิ้ว
– ขนาดจอ Fix Frame 400 นิ้ว

ราคา x,xxx บาท.
ราคา x,xxx บาท.
ราคา xx,xxx บาท.
ราคา xx,xxx บาท.
ราคา xx,xxx บาท.
ราคา xx,xxx บาท.